Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o. II

Termin złożenia ofert: 30.04.2019r. do godz. 10:00