1) Ogłoszenie o zamówieniu nr 572074-N-2020 z dnia 07.08.2020 r.

2) SIWZ

3) Załącznik nr 1 do FO – FORMULARZ CENOWY

4) Załączniki do SIWZ

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

Wyjaśnienie treści SIWZ – 4

Wyjaśnienie treści SIWZ – 5

Wyjaśnienie treści SIWZ – 6

Wyjaśnienie treści SIWZ – 7

Wyjaśnienie treści SIWZ – 8

Wyjaśnienie treści SIWZ – 9

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 17.08.2020

SIWZ po modyfikacji 17.08.2020

Załącznik nr 1 do FO – Formularz cenowy – po modyfikacji 17.08.2020

 

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 10

Wyjaśnienie treści SIWZ – 11

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 18.08.2020

Załącznik nr 1 do FO – FORMULARZ CENOWY – po modyfikacji z dnia 18.08.2020

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania