Ogłoszenie o zamówieniu nr 586414-N-2020 z dnia 17.09.2020 r.

SIWZ Dostawa środków dezynfekcyjnych

Załącznik nr 1 do FO – FORMULARZ CENOWY

Załączniki wersja edytowalna

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

Wyjaśnienie treści SIWZ – 4

Wyjaśnienie treści SIWZ – 5

Wyjaśnienie treści SIWZ – 6

Wyjaśnienie treści SIWZ – 7

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 24.09.2020 r.

SIWZ_dostawa środków dezynfekcyjnych po modyfikacji z dnia 24.09.2020

Załącznik nr 1 do FO – FORMULARZ CENOWY po modyfikacji z dnia 24.09.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540184796-N-2020 z dnia 24.09.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Wniosek przedłużenie terminu związania ofertą

 

Zawiadomienie o wyborze oraz unieważnieniu postępowania