Sprzedaż i dostawa odczynników, materiałów jednorazowych dla Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. przez okres 36 miesięcy

Termin składania ofert: 03.01.2019 r.