22/PCM/2018/ZP/A – Sprzedaż i dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: 16.11.2018 r.