– Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy nr 623083-N-2019 z dnia 15.11.2019r.

– SIWZ

– Zał 1 do FO – Formularz cenowy

– Załączniki

 

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540249889-N-2019 z dnia 20.11.2019r.

 

– Wyjaśnienie treści SIWZ-1

– Wyjaśnienie treści SIWZ-2

– Wyjaśnienie treści SIWZ-3

– Wyjaśnienie treści SIWZ-4

– Wyjaśnienie treści SIWZ-5

– Wyjaśnienie treści SIWZ-6

– Wyjaśnienie treści SIWZ-7

– Wyjaśnienie treści SIWZ-8

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540250716-N-2019 z dnia 20.11.2019r.

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 20.11.2019r.

– SIWZ- modyfikacja z dnia 20.11.2019r.

– Zał 1 do FO – Formularz cenowy

– Załączniki

 

– Informacja z sesji otwarcia ofert

 

– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty