– Ogłoszenie o zamówieniu-dostawy nr 609034-N-2019 z dnia 11.10.2019

– SIWZ

– Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy

– Załączniki

 

– Ogłoszenie nr 540219921-N-2019 z dnia 16.10.2019r.

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 16.10.2019r.

– SIWZ- modyfikacja z dnia 16.10.2019

– Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy

– Załączniki

 

– Wyjaśnienie treści SIWZ-1

– Wyjaśnienie treści SIWZ-2

– Wyjaśnienie treści SIWZ-3

– Wyjaśnienie treści SIWZ-4

– Wyjaśnienie treści SIWZ-5

– Wyjaśnienie treści SIWZ-6

– Wyjaśnienie treści SIWZ-7

– Wyjaśnienie treści SIWZ-8

– Wyjaśnienie treści SIWZ-9

– Wyjaśnienie treści SIWZ-10

– Wyjaśnienie treści SIWZ-11

– Wyjaśnienie treści SIWZ-13

– Wyjaśnienie treści SIWZ-15

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 18.10.2019r.

– SIWZ- modyfikacja z dnia 18.10.2019r.

– Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy- modyfikacja z dnia 18.10.2019r

– Załączniki

 

– Wyjaśnienie treści SIWZ-12

– Wyjaśnienie treści SIWZ-14

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 21.10.2019r.

– SIWZ- modyfikacja z dnia 21.10.2019r.

– Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy- modyfikacja z dnia 18.10.2019r

– Załączniki

 

– Informacja z sesji otwarcia ofert

 

– Poprawiona informacja z sesji otwarcia ofert.

 

– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postepowania