Ogłoszenie o zamówieniu dostawy nr 583550-N-2019 z dnia 07.08.2019r.

SIWZ

Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy

 Załączniki

 

Wyjaśnienie treści SIWZ-1

Wyjaśnienie treści SIWZ-2

Wyjaśnienie treści SIWZ-3

Wyjaśnienie treści SIWZ-4

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540174221-N-2019 z dnia 21.08.2019r.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 21.08.2019r.

SIWZ- modyfikacja z dnia 21.08.2019r.

Zalacznik 1 do FO – Formularz cenowy- modyfikacja z dnia 21.08.2019r

Załączniki- modyfikacja z dnia 21.08.2019r.

 

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 22.08.2019r.

– SIWZ- modyfikacja z dni 22.08.2019R.

– Zalacznik 1 do FO – Formularz cenowy- modyfikacja z dnia 22.08.2019r

– Załączniki

 

– Informacja z sesji otwarcia ofert

– Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania