– Ogłoszenie o zamówieniu- dostawy nr 582215-N-2019 z dnia 02.08.2019r

– SIWZ

– Załącznik nr 1 -Formularz cenowy – błony i materiały RTG

– Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540164402-N-2019 z dnia 07.08.2019r

Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ z dnia 07.08.2019r.

SIWZ- modyfikacja z dnia 07.08.2019r

– Załącznik nr 1

– Załączniki

 

– Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 21.08.2019r.

 

– Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.