Ogłoszenie o zamówieniu nr 770411-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

SIWZ_dostawa zużywalnego sprzętu medycznego 24 miesiące II

Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy II

Załączniki do SIWZ

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

Wyjaśnienie treści SIWZ – 4

Wyjaśnienie treści SIWZ – 5

Wyjaśnienie treści SIWZ – 6

Wyjaśnienie treści SIWZ – 7

 

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 28.12.2020

SIWZ_dostawa zużywalnego sprzętu medycznego 24 miesiące II – po modyfikacji z dnia 28.12.2020

Załącznik nr 1 do FO- Formularz cenowy II – po modyfikacji z dnia 28.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540555315-N-2020 z dnia 28.11.2020 r.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 8

Wyjaśnienie treści SIWZ – 9

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania