Ogłoszenie o zamówieniu nr 770264-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.

SIWZ_odczynniki + dzierżawa II

Załączniki do SIWZ

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

 

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 28.12.2020

SIWZ_odczynniki + dzierżawa II – po mod. z dnia 28.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540555415-N-2020

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania