Ogłoszenie o zamówieniu nr 764762-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

SIWZ_dostawa materiałów opatrunkowych 24 miesiące

Załącznik nr 1 do FO – FORMULARZ CENOWY

Załączniki do SIWZ

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

Wyjaśnienie treści SIWZ – 4

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 15.12.2020

SIWZ_dostawa materiałów opatrunkowych 24 miesiące po modyfikacji z dnia 15.12.2020

Załącznik nr 1 do FO – FORMULARZ CENOWY – po modyfikacji z dnia 15.12.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540544041-N-2020 z dnia 15.12.2020

 

Wyjaśnienie treści SIWZ-5

Wyjaśnienie treści SIWZ-6

 

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 21.12.2020

SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540549406-N-2020 z dnia 21.12.2020 r.

 

Wyjaśnienie treści SIWZ – 7

 

Informacja z sesji otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz unieważnieniu postępowania