Ogłoszenie nr 573276-N-2019 z dnia 12.07.2019r.

SIWZ

Załączniki

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie nr 540147165-N-2019 z dnia 17.07.2019r.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 17.07.2019r.

SIWZ- modyfikacja z dnia 17.07.2019r.

Załączniki

 

– Wyjaśnienie treści SIWZ-1

– Wyjaśnienie treści SIWZ-2

– Wyjaśnienie treści SIWZ-3

– Wyjaśnienie treści SIWZ-4

– Wyjaśnienie treści SIWZ-5

– Wyjaśnienie treści SIWZ-6

– Wyjaśnienie treści SIWZ-7

– Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ z dnia 23.07.2019r.

– SIWZ- modyfikacja z dnia 23.07.2019r

– Załączniki-modyfikacja z dnia 23.07.2019r.

 

– Informacja z sesji otwarcia ofert z dnia 26.07.2019r.

 

– Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 30.07.2019r.