Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu dotyczącym usługi przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2019, 2020 dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o.  o wartości szacunkowej nieprzekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) określonego w art. 4 pkt. 8.

 Termin składania ofert 19.02.2019r.