Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Kierownik Działu Farmacji

Prezes PCM w Wołowie poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Farmacji.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Niezbędne wymagania:

  • wykształcenie wyższe farmaceutyczne;
  • 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż pracy w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

Zakres obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • CV z wyszczególnieniem posiadanych kwalifikacji;
  • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego;
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  • zaświadczenie o niekaralności;
  • mile widziane referencje;
  • kopie innych dokumentów i oświadczeń – kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

Dokumenty aplikacyjne można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2016r. w Sekretariacie Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.,
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów z dopiskiem “Nabór na stanowisko Kierownik Działu Farmacji.”
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *