ZPO

UWAGA!

W związku z zwiększoną zachorowalnością na infekcje grypopochodne
Prezes PCM w Wołowie wprowadza zakaz odwiedzin pacjentów.

Zakaz odwiedzin Pacjentów obowiązuje od dnia 26.02.2018 r. do odwołania.

Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 18

Kierownik ZPO: 71 319 79 99
Dyżurka pielęgniarska: 71 389 13 05
W skład ZPO wchodzi:

  • Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa

WAŻNE: Dokumenty wymagane podczas przyjęcia do ZPO – paczka ZIP.

W przypadku trudności z rozpakowaniem archiwum, poniżej znajduje się lista plików do pobrania w formacie PDF:

ZPO jest zakładem stacjonarnym, udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmującym swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających pobytu w klasycznych oddziałach szpitalnych.
ZPO zapewnia pacjentom pielęgnację, leczenie, pobyt i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia.
Celem zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, oraz nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru pielęgniarskiego i rehabilitacji.
W zakładzie chory może przebywać czasowo. Średni czas pobytu pacjenta wynosi od 3 do 6 miesięcy. Po tym okresie Narodowy Fundusz Zdrowia przedłuża czas pobytu pacjenta na następne 6 miesięcy, po uprzednim rozpatrzeniu odpowiedniego wniosku.
Do ZPO nie może zostać przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminowej fazie choroby nowotworowej.