sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

1. Przetarg – 1/PCM/2018/ZP/B

1. Przetarg – 1/PCM/2018/ZP/B – Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu na wykonanie usługi wykonywania badań laboratoryjnych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o.