sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

11. Przetarg – 11/PCM/2018/ZP/A

11/PCM/2018/ZP/A – Dostawa pieluch jednorazowych oraz podkładów dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy II

Okres składania ofert: 23.04.2018

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 543380-N-2018 z dnia 11.04.2018 r.

SIWZ

Załączniki

Formularz cenowy

Wyjaśnienie treści SIWZ – 1

Wyjaśnienie treści SIWZ – 2

Wyjaśnienie treści SIWZ – 3

Informacja z sesji otwarcia ofert

Korekta informacji z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze