sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

21. Przetarg – 21/PCM/2017/ZP/A

21. Przetarg – 21/PCM/2017/ZP/A – Dostawa fabrycznie nowego ambulansu typ B wraz z wyposażeniem dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie sp. z o. o.