sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

11. Przetarg – 11/PCM/2017/ZP/A

11. Przetarg – 11/PCM/2017/ZP/A – Dostawa urządzeń medycznych wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi.