Współpraca Komercyjna

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. nawiąże współpracę w zakresie udzielania medycznych usług komercyjnych z lekarzami specjalistami w dziedzinie kardiologia, urologia, neurologia, alergologia, pulmonologia, angiologia

Posiadamy placówki na terenie Brzegu Dolnego i Wołowa

Oferujemy atrakcyjne warunki WSPÓŁPRACY

W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt pod  nr telefonu 71 380 58 10

Uchwała nr 6/2018

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały nr 6/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2012 z 01 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o.

UCHWAŁA NR 6/2018 CENNIK

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Kierownik Działu Farmacji

Prezes PCM w Wołowie poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Farmacji.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe farmaceutyczne;
 • 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż pracy w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej.

Zakres obowiązków.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z wyszczególnieniem posiadanych kwalifikacji;
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • mile widziane referencje;
 • kopie innych dokumentów i oświadczeń – kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

Dokumenty aplikacyjne można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2016r. w Sekretariacie Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.,
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownik Działu Farmacji.”
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. Księgowości

Prezes PCM w Wołowie poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Księgowości.
Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę.
Niezbędne wymagania:

 • wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia);
 • kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, nie mniej niż 3 lata;
 • znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych z zakresu działalności spółki handlowej.

Zakres obowiązków:

 • prowadzenie ksiąg handlowych spółki;
 • sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej;
 • przygotowywanie miesięcznych raportów dla Zarządu;
 • nadzór i weryfikacja poprawności danych w systemie księgowym, zatwierdzanie prawidłowości rozliczeń kosztowych spółki;
 • przygotowywanie budżetu i kontrola jego realizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV z wyszczególnieniem zakresu znajomości obsługi komputera;
 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 • zaświadczenie o niekaralności;
 • mile widziane referencje;
 • kopie innych dokumentów i oświadczeń – kopie świadectw pracy, ukończonych kursów i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie.

Dokumenty aplikacyjne można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.08.2016r. w Sekretariacie Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.,
ul. Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalista ds. Księgowości.”
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Zaproszonych kandydatów rejestrujemy w naszej bazie danych. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.