Bez kategorii

Współpraca Komercyjna

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o. nawiąże współpracę w zakresie udzielania medycznych usług komercyjnych z lekarzami specjalistami w dziedzinie kardiologia, urologia, neurologia, alergologia, pulmonologia, angiologia Posiadamy placówki na terenie Brzegu Dolnego i Wołowa Oferujemy atrakcyjne warunki WSPÓŁPRACY W przypadku zainteresowania naszą ofertą, prosimy o kontakt pod  nr telefonu 71 380 58 10

Read More

Uchwała nr 6/2018

Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwały nr 6/2018 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2012 z 01 grudnia 2012 roku z późniejszymi zmianami Prezesa Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o. o. UCHWAŁA NR 6/2018 CENNIK

Read More

Dzień Pielęgniarki i Położnej

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej pragnę podziękować za wkład i profesjonalne wykonywanie pracy w Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o. o. Dziękuję za wrażliwość, umiejętność współczucia i pocieszania oraz stwarzanie przyjaznego otoczenia i miłej atmosfery wokół pacjentów i ich rodzin w tym trudnym czasie choroby i cierpienia. Zaangażowanie zawodowe w ochronę zdrowia personelu pielęgniarskiego i położniczego pozostają nieocenione. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, satysfakcji zawodowej i zadowolenia ze współpracy. Prezes zarządu i pracownicy PCM Wołów.

Read More

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Kierownik Działu Farmacji

Prezes PCM w Wołowie poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Farmacji. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe farmaceutyczne; 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż pracy w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Zakres obowiązków. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV z wyszczególnieniem posiadanych kwalifikacji; kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie…

Read More

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. Księgowości

Prezes PCM w Wołowie poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Księgowości. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia); kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, nie mniej niż 3 lata; znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych z zakresu działalności spółki handlowej. Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg handlowych spółki; sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej; przygotowywanie miesięcznych raportów dla Zarządu; nadzór i weryfikacja poprawności danych w systemie księgowym, zatwierdzanie prawidłowości rozliczeń kosztowych spółki; przygotowywanie…

Read More
Created by Michał Wierzbiński. Wordpress 2018 Creative Commons