sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

ADMINISTRACJA

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie sp. z o. o.

Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów

———————————————————————-

Prezes – Ilona Zmarlak

Dział techniczny – Krzysztof Cisak

Dyrektor ds finansowych – Jadwiga Rodzewicz

Pielęgniarka naczelna – Iwona Adamczyk

———————————————————————-

Sekretariat:     71 380 58 01

Dyrektor finansowy:      71 380 58 04

Księgowość:      71 380 58 05

Statystyka:      71 380 58 06

Zamówienia publiczne:      71 380 58 07

Zaopatrzenie:      71 380 58 09

Kadry:      71 380 58 10

Informatyk:      71 380 58 15