sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

22. Przetarg – 22/PCM/2018/ZP/A

22/PCM/2018/ZP/A – Sprzedaż i dostawa materiałów opatrunkowych dla Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o. o. przez okres 24 miesięcy

Termin składania ofert: 16.11.2018 r.