W załączniku klauzula informacyjna dla pacjenta w związku z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Klauzula informacyjna dla pacjenta