Archive

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Kierownik Działu Farmacji

Prezes PCM w Wołowie poszukuje kandydata na stanowisko: Kierownik Działu Farmacji. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe farmaceutyczne; 5 letni staż pracy w aptece lub 3 letni staż pracy w przypadku, gdy posiada specjalizację z zakresu farmacji aptecznej. Zakres obowiązków. Wymagane dokumenty i oświadczenia: CV z wyszczególnieniem posiadanych kwalifikacji; kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego; kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie…

Read More

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy: Specjalista ds. Księgowości

Prezes PCM w Wołowie poszukuje kandydata na stanowisko: Specjalista ds. Księgowości. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę. Niezbędne wymagania: wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia); kilkuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku, nie mniej niż 3 lata; znajomość zagadnień księgowych i przepisów podatkowych z zakresu działalności spółki handlowej. Zakres obowiązków: prowadzenie ksiąg handlowych spółki; sporządzanie sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej; przygotowywanie miesięcznych raportów dla Zarządu; nadzór i weryfikacja poprawności danych w systemie księgowym, zatwierdzanie prawidłowości rozliczeń kosztowych spółki; przygotowywanie…

Read More
Created by Michał Wierzbiński. Wordpress 2018 Creative Commons