sekretariat@pcm-wolow.pl
Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., Inwalidów Wojennych 26, 56-100 Wołów
71 380 58 01 / fax 71 389 27 99

AKTUALNOŚCI:

 

02.2019 

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Fizjoterapeuta / Technik fizjoterapii
Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
 • znajomość technik specjalnych z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii i masażu,
 • aktualne prawo wykonywania zawodu
 • mile widziane ukończone kursy i szkolenia w zakresie fizjoterapii

Warunki pracy:

 • praca w systemie jednozmianowym pn – pt w godzinach od 7:00-14:35/ 10:25-18:00

Kluczowe obowiązki:

 • przyjmowanie pacjentów do leczenia usprawniającego zgodnie z harmonogramem zabiegów,
 • dokonywanie oceny narządu ruchu w aspekcie potrzeb kinezyterapii i fizjoterapii,
 • prowadzenie zabiegów starannie i ściśle według wskazań lekarza, standardów i posiadanej wiedzy,
 • pouczanie pacjentów przed zabiegiem o sposobie zachowania się w czasie jego trwania uprzedzenie o normalnych odczuciach w czasie zabiegu.

Oferujemy:

 • umowę o pracę na pełny etat, początkowo na okres próbny, z możliwością przedłużenia,
 • uczestnictwo w szkoleniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kwalifikacji i doświadczenia.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny oraz
 • CV

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem:
http://pcmwolow.pl/ochronadanychosobowych/klauzularekrutacja


02.2019 

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.

ogłasza nabór na stanowisko
Specjalista informatyk / Technik informatyk
Miejsce pracy: Wołów / Brzeg Dolny, dolnośląskie

Zakres obowiązków:

 • Operacyjne utrzymanie systemów informatycznych działających w budynkach PCM Sp. z o.o.
 • Prowadzenie i współpraca w realizacji ciekawych projektów informatycznych .
 • Wsparcie użytkowników
 • Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów
 • Serwisowanie sprzętu komputerowego

Wymagania:

 • Wykształcenie min. średnie (preferowany profil techniczny: informatyka, telekomunikacja, elektronika)
 • Odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność .

Mile widziane:

 • prawo jazdy kat. B
 • minimum 2 letnie doświadczeniem w pracy z różnorodnymi systemami IT , w tym:
 • znajomość środowiska MS Windows oraz Active Directory
 • znajomość zagadnień sieciowych LAN, WAN
 • znajomość zagadnień z zakresu sieci TCP/IP
 • doświadczenie w serwisowaniu i utrzymaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania w tym drukarek, systemów POS, skanerów
 • Znajomość obsługi i konfiguracji urządzeń biurowych typu fax
 • znajomość zagadnień dotyczących budowy i administracji stronami internetowymi.
 • podstawowa wiedza z zakresu elektroniki

Oferujemy:

 • Interesującą i pełna wyzwań pracę
 • Możliwość pogłębienia wiedzy i doświadczenia oraz realizację własnych ambicji zawodowych
 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: http://pcmwolow.pl/ochronadanychosobowych/klauzularekrutacja

02.2019 

02.2019

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Główna Księgowa / Główny Księgowy
Miejsce pracy: Wołów /dolnośląskie

Opis stanowiska

 • zarządzanie kilkuosobowym zespołem,
 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
 • organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji,
 • nadzór nad terminowym regulowaniem i realizacją w imieniu Spółki zobowiązań,
 • egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych wspólnie z obsługą prawną Spółki,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Spółki,
 • współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego.

Wymagania

 • obywatelstwo Polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie był/a prawomocnie skazany/a przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe,
 • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 • wykształcenie wyższe kierunkowe (finanse, rachunkowość, ekonomia)
 • co najmniej 3-letnią praktykę na stanowisku gł. księgowej/go,

Oczekiwania od kandydata

 • praktyczna znajomość prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o finansach publicznych,
 • biegła znajomość obsługi pakietu MS Office, szczególnie programu MS Excel,
 • umiejętność zarządzania pracą dużego zespołu,
 • umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy

 • interesującą i pełną wyzwań pracę,
 • zarządzanie doświadczonym zespołem,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość ciągłego podnoszenia kwalifikacji,

KONTAKT

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji W TERMINIE DO 15.03.2019r (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: http://pcmwolow.pl/ochronadanychosobowych/klauzularekrutacja

01.2019

01.2019

 

01.2019

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakupiła w 2018 roku na potrzeby oddziału neonatologicznego oraz ginekologiczno – położniczego następujące urządzenia medyczne:
– dwa aparaty KTG z kardiomonitorami,
– aparat do nieinwazyjnego pomiaru bilirubiny u noworodków,
– dwa stanowiska do resuscytacji noworodków,
– nawilżacz,
– urządzenie Vapotherm, które wspomaga dzieci z problemami oddechowymi po urodzeniu
Urządzenia te są nieocenione dla pracy obu oddziałów. Serdecznie dziękujemy za wsparcie naszych najmłodszych pacjentów. „Do końca świata i o jeden dzień dłużej” !!!

Znalezione obrazy dla zapytania logo wośp

01.2019

Zarząd Powiatowego Centrum Medycznego
w Wołowie Sp. z o.o.
ogłasza nabór na stanowisko
Pielęgniarka / Położna

Praca na oddziałach specjalistycznych 
oraz w zakresie pielęgniarstwa środowiskowo – rodzinnego do pracy w Przychodni

Miejsce wykonywania pracy:

Szpitale w Brzegu Dolnym i Wołowie ; Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Brzegu Dolnym

Wymagania:

wykształcenie w zawodzie pielęgniarki/położnej
aktywne prawo wykonywania zawodu
specjalizacje i kursy zawodowe mile widziane

Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym, min.
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
pracę w pełnym wymiarze godzin

WYMAGANE DOKUMENTY:

list motywacyjny oraz
Curriculum vitae (CV)

KONTAKT:

Dział Organizacji i Kadr – tel.: 71 380 58 10; e – mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl
Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 §1 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby spółki – Dział Organizacji
i Kadr lub na adres e-mail: dorotawargosz@pcm-wolow.pl.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami, nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną zniszczone).
Pełna treść klauzuli informacyjnej dla osoby składającej ofertę pracy znajduje się pod adresem: http://pcmwolow.pl/ochronadanychosobowych/klauzularekrutacja

01-2019

Na potrzeby Bloku operacyjnego znajdującego się w Szpitalu w Brzegu Dolnym zakupiono nowoczesny sprzęt anestezjologiczny – aparat do znieczulenia. Koszt to ponad 110 tys. zł.

12-2018

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie pozyskało dofinansowanie w wysokości 18 tys. zł na sprzęt komputerowy do poradni POZ dla dorosłych oraz poradni POZ dla dzieci w Przychodni Rejonowo-Specjalistycznej w Wołowie oraz Brzegu Dolnym. Dzięki temu można zakupić 8 zestawów komputerowych.

09.2018

13 września 2018 roku odbyło się uroczyste nadanie imienia doktora Czesława Korybut – Daszkiewicza budynkowi Szpitala w Wołowie przy ul. Inwalidów Wojennych 26.
Dr Czesław Korybut – Daszkiewicz urodził się 21.09.1901 r. na Wileńszczyźnie. W 1929 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Wileńskim, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych, w latach 30-tych odbył specjalizację w zakresie chirurgii w Klinice Państwowej we Lwowie. Po zakończeniu wojny wraz z rodziną osiedlił się w Brzegu Dolnym, gdzie w latach 1946-1948 organizował szpital. W 1948 r. przeniósł się do Wołowa i aktywnie włączył w organizowanie tutejszej służby zdrowia. W okresie 1948-1976 pracował na stanowisku dyrektora Szpitala Miejskiego w Wołowie i równocześnie ordynatora oddziału chirurgicznego. W roku 1977 przeszedł na emeryturę, pracując jednak w pełnym wymiarze w Przychodni Rejonowej w Wołowie. W tak trudnych czasach rozwinął w Wołowie pogotowie ratunkowe, wyposażył oddział chirurgiczny w specjalistyczny sprzęt medyczny oraz założył oddział ginekologii i położnictwa, chorób wewnętrznych. W charakterze lekarza dr Czesław Korybut – Daszkiewicz przepracował łącznie 53 lata. Zmarł w 1992 r. Całe swoje życie poświęcił chorym, niosąc im pomoc w różnych okolicznościach, nierzadko z narażeniem własnego życia. Wielokrotnie był odznaczany i wyróżniany za swoją pracę w służbie zdrowia. Był lekarzem – wychowawcą, który wyszkolił liczna kadrę młodych chirurgów i lekarzy innych specjalizacji. Mając na uwadze powyższe zasługi i ogromny wkład doktora Czesława Korybut – Daszkiewicza w rozwój służby zdrowia na terenie obecnego powiatu wołowskiego, Zarząd Powiatu Wołowskiego postanowił nadać Jego imię budynkowi Szpitala Powiatowego w Wołowie.

09.2018

Na terenie Szpitala w Wołowie powstał tzw. park kieszonkowy. Powstało nowe oświetlenie, nowe alejki, ławki. Teren obsadzono piękną zielenią, wśród której pacjenci mogą odpoczywać.

08.2018

W sierpniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy respirator – Philips Trylogy 100. Personel medyczny został przeszkolony z obsługi sprzętu medycznego.

07-08.2018

W okresie wakacyjnym wykonano remont wjazdu do szpitala w Wołowie, wyburzono mury słupy.

07.2018

W lipcu Blok operacyjny Szpitala w Brzegu Dolnym wyposażony został w nowoczesny laparoskop. Dzięki niemu zabiegi chirurgiczne oraz ginekologiczne mogą odbywać się w mniej inwazyjny sposób. Wartość laparoskopu to kwota ponad 230 tys. zł.

07-2018

W lipcu 2018 r. wykonano wymianę starego oświetlenia wokół szpitala w Wołowie, m.in. lampy przy wjeździe do budynku.

04-06-2018

W budynku Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Wołowie wykonano remont pomieszczeń przeznaczonych na szatnię, wraz z instalacjami sanitarnymi.

04-2018

Na potrzeby Bloku operacyjnego znajdującego się w Szpitalu w Brzegu Dolnym zakupiono nowy kardiomonitor.

01.2018

W styczniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy kardiomonitor.

01.2018

W styczniu 2018 r. w Oddziale Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie zostały wymienione wszystkie łóżka szpitalne wraz z szafkami. Zakupiono łóżka elektrycznie sterowane za pomocą pilota. Koszt inwestycji ponad 150 tys. zł.

01.2018

W styczniu 2018 r. Oddział Chorób Wewnętrznych Powiatowego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Wołowie został doposażony w nowy kardiomonitor.

11.2017

Za potrzeby Szpitala w Wołowie zakupiono nowy aparat do EKG.

11.2017

Poradnia Okulistyczna w Przychodni w Wołowie została wyposażona w nowy autorefraktometr.

10.2017

Ambulatorium Szpitala w Wołowie zostało wyremontowane, zakupiono nowe wyposażenie oraz urządzenia medyczne (m.in. lampy zabiegowe, EKG, statywy do kroplówki, kardiomonitor, negatoskopy)

09.2017

Na potrzeby Powiatowego Centrum Medycznego dokonano zakupów urządzeń medycznych (stanowisko do pobierania krwi, stoły do badań niemowląt, wieszaki na kroplówki, inhalatory, wagi niemowlęce, pompy infuzyjne, pulsoksymetr)

08.2017

Rehabilitacja Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Spółka z o.o. wzbogaciła się o nowoczesny sprzęt. Zakupiono takie urządzenia jak: aparat do ultradźwięków, aparat do magnetoterapii, stoły rehabilitacyjne, diatermia, aparat do elektroterapii, aparat do krioterapii, szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego.

04.2017

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. zakupiło dwa aparaty USG. Jeden aparat trafił do szpitala w Wołowie, drugi do szpitala w Brzegu Dolnym. Koszt urządzeń to ponad 220 tys. zł.

04.2017

Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Spółka z o.o. zakupiło fabrycznie nowy ambulans typ B wraz z wyposażeniem: typ Fiat, model Ducato 250 SC, rok